Valkavičius Vincas (William Wolkovich)

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Vincas Valkavičius.
Vinco Valkavičiaus JAV (Brooklyn, NY) 1988 m. išleista knyga apie Lietuvos Vyčių organizaciją.

Valkavičius Vincas (William Wolkovich) (1929 m. Hudsone, JAV – 2005 m. sausio 12 d. Hudsone JAV) - kunigas, istorikas, muzikas, lietuvių išeivijos veikėjas, VDU garbės daktaras.

Jo tėvas – Lomenių kaimo (Palomenės sen.) gyventojas Liudvikas Valkavičius, 1912 m. emigravęs į Ameriką. Ten jis susipažino su Elena Žukauskaite, atvykusia iš Lalėnų kaimo (dabar Paparčių sen.), ir netrukus susituokė. Mokėsi Bostono Šv. Jono kunigų seminarijoje, 1953 m. įšventintas į kunigus. 1980 m. Bostono koledže įgijo istorijos magistro laipsnį. Dirbo įvairiose amerikiečių ir lietuvių parapijose, nuo 1962 m. Šv. Jurgio lietuvių parapijos klebonas Norvude. Aktyviai dalyvavo visuomeniniame lietuvių išeivijos gyvenime, buvo Lietuvos katalikų mokslų akademijos, Lituanistikos instituto, įvairių organizacijų narys. Bendradarbiavo žurnaluose „Lituanus“, „Historical Journal of Massachusetts“, „Polish American Studies“. Kun. V. Valkavičius ilgus metus rinko, tikslino, tyrinėjo, sistemino informaciją apie visą JAV lietuvių išeivijos gyvenimą ir veiklą, tyrinėjo kitų tautų (lenkų, latvių, estų, airių, albanų) emigracijas. Daugiausia rašė anglų k., išleido 13 knygų, parašė 65 straipsnius, 37 knygų apžvalgas, 15 įvairių enciklopedinių straipsnių.

Savo surinktą didžiulį archyvą (apie senosios lietuvių emigracijos kultūrinį, visuomeninį gyvenimą, lietuvių bažnyčias, parapijas, ten dirbusius dvasininkus), senųjų lietuvių emigrantų laikraščių („Apšvieta“, „Garsas“, „Rytas“, „Valtis“, „Keleivis“) mikrofilmus bei biblioteką jis dovanojo Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutui. 1997 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 127-128.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos